Historia

Tiden runt förra sekelskiftet var en expansiv period i Torsbys historia med en intensiv uppbyggnad av servicefunktioner som apotek, bank, tingshus och hotell.

Huset, som idag inrymmer hotell Örnen, byggdes omkring 1905 på en del av den gamla marknadsplatsen och blev bostad för provinsialläkaren dr Ossbahr och hans stora familj. Sin praktik bedrev han i det nuvarande annexet. Huset kallades i folkmun för ”Palmhuset” därför att det i den öppna och pampiga entrén växte en palm två våningar högt. Nästa ägare blev trävaruhandlaren August Swärd, som övertog huset 1917 och bodde där till 1929. Än idag finns benämningen ”Swärdska huset” kvar.

Efter en kortare period som flerfamiljshus, då den tidigare öppna entrén byggdes över med ett våningsplan, fungerade huset under kriget som officersanläggning. Det var även sambandscentral för försörjningen i norra Värmland.

Från slutet av 1940-talet har huset varit hotell. Vid en genomgripande ombyggnad 1964 fick husets hotelldel sin nuvarande utformning. 1992-1993 genomgick huset en omfattande renovering och då tillkom även trapphusets målningar, som på konstnärens personliga sätt beskriver en del av Torsbys och Värmlands historia. 2010 byggdes hotellet om igen så att varje rum kom att få eget badrum med toalett och dusch.

Nuvarande ägare, Pia Sohl Hansson och Ingemar Hansson driver hotellet sedan september 2014. Pia har ett förflutet från skolans värld och har drivit butik i tio år innan de köpte hotellet. Ingemar har ett långt förflutet inom kyrkans värld. Båda drivs av mötet med människor.